Գեղասարի միջնակարգ դպրոցի 2018թ-ի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն

2018թ-ի 1 եռամսյակի հաշվետվություն