,,Գեղասարի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ-ի աշակերտների քանակը ըստ դասարանների