,,Գեղասարի միջնակարգ դպրոց ,,ՊՈԱԿ-ի ՀՀԿԳՆ տարրական հանրակրթական ուսուցման լիցենզիա