,,Գեղասարի միջնակարգ դպրոց,, ՊՈԱԿ-ի 2018թ-ի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսատնտեսագիտական հաշվետվություն

2018թ-ի սոց.փաթեթ2018թ-ի 2-րդ եռ.-ի գործ.ծախս. հաշվ. 2018թ-ի 2-րդ եռ.-ի գործ.դեբ.-կրեդ